Οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3D animation στην Ελλάδα συνεχίζουν να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους!

Καθώς τα μαθήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος 3d Animation συνεχίζονται στην Ελλάδα, οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τα προσχέδια για τα τελικά τους project και λαμβάνουν συνεχή καθοδήγηση από την εκπαιδεύτρια της ΑΠΟΨΗ Α.Ε. όσον αφορά την σύνθεση και τους όγκους. 

Χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τον τρισδιάστατο σχεδιασμό στο λογισμικό Blender που βοηθούν τους εκπαιδευόμενους στον πιο γρήγορο και εύκολο τρισδιάστατο σχεδιασμό, αλλά στην δημιουργία διαφορετικών αποτελεσμάτων σχετικά με τα τελικά renders, μπορούν να κάνουν τη διαφορά!

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.