Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 3D animation στην Ελλάδα προχωράει με επιτυχία!

Στο πλαίσιο των μαθημάτων του σεμιναρίου CODE "Εισαγωγή στον Τρισδιάστατο Σχεδιασμό-3D Animation" στην Ελλάδα, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να διαμορφώνουν τα τρισδιάστατα μοντέλα τους με περισσότερη λεπτομέρεια και νέες τεχνικές χρησιμοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό Blender.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.