Ολοκληρώθηκαν στην Ελλάδα τα τρία ενημερωτικά εργαστήρια στο πλαίσιο του έργου!

Ολοκληρώθηκαν στην Ελλάδα τα τρία online ενημερωτικά εργαστήρια για την παροχή πληροφόρησης σε Νέους 18-29 ετών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο έργο CODE. Στις 25, 26 και 29 Ιανουαρίου 2021, το Κέντρο διά Βίου Μάθησης ΑΠΟΨΗ Α.Ε. υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία τις σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 60 Νέοι από όλη την Ελλάδα προκειμένου να ενημερωθούν για το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης των δύο προγραμμάτων κατάρτισης στην Ψηφιοποίηση και Γραφιστική και τον Τρισδιάστατο Σχεδιασμό (3D animation) που προβλέπονται στο έργο.

Οι εκπρόσωποι της ΑΠΟΨΗ Α.Ε. παρουσίασαν στους συμμετέχοντες Νέους τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που θα υποστηρίξουν την σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση συνολικής διάρκειας 480 ωρών για κάθε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και τη διαδικασία της πιστοποίησης των καταρτιζόμενων που θα ακολουθηθεί. Οι εκπαιδευτές των δύο προγραμμάτων παρουσίασαν αναλυτικά το περιεχόμενο και τον χρονοπρογραμματισμό των προγραμμάτων και απάντησαν στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής τους.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν επίσης για τις δράσεις των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας για την προώθηση της Νεανικής Απασχόλησης.

Το αποτέλεσμα των εργαστηρίων ήταν η συμμετοχή 36 Νέων στα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα ξεκινήσουν στις 08 Φεβρουαρίου 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 28 Μαΐου 2021.


The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.