Workshop ja õpetajate seminar @ Tartu Kunstikool 9.-13. märts

9-13. märtsil 2020 toimub Tartu Kunstikooli eestvedamisel kaks olulist sündmust seoses rahvusvahelise projekti CODE-ga. Alustades 9. märtsil, korraldab Tartu Kunstikool partneritele koostöö workshopi, kus juhtpartner HRDA annab ülevaate projekti üldisest protsessist. Lisaks sellele annab tutvustava ettekande partnerorganisatsiooni esindaja Boyan Strahilov Rusest, Bulgaariast. Kõik projekti osalised tutvustavad oma ettevõtmisi ja tegemisi seoses projekti elluviimisega ja tulemusi, mis nad on saavutanud ja soovivad saavutada. Workshopis arutatakse ka teisi teemasid ja küsimusi, mis jooksvalt kerkivad seoses projektiga.

Paralleelselt workshopiga, toimub õpetajate koolitus, mida juhib Tiimiakatemia Global. Õpetajate koolitus on suunatud õpetajatele, kes on seotud CODE projektiga. Koolituse peaeesmärgiks on anda osalejatele laiahaardeline ülevaade, kuidas kasutada TOY-metoodikat ja tiimis õppimist oma töökontekstis.

Koolituse teemad on teiste seas:

  • Tiimiõppe praktikad;
  • Tiimi coachimise filosoofiad ja lähenemisviisid;
  • Motivatsiooni alustalad tiimiõppes;
  • Tiimi arengufaasid.

Koolituse lõpuks on osalejatel põhjalikud teadmised tiimitööst (filosoofia, raamistik, metodoloogia ja praktika), tiimiõppe metodoloogiast, mida kasutab Tiimiakatemia®. Osalejatel on ideed ja perspektiive, kuidas kasutada (või rikastada õpituid ideid) oma töö kontekstis ja ka TOY metoodikas.

Mõlemast sündmusest võtab kokku osa umbes 25 inimest. Selle nädala jooksul külastavad osalejad Aparaaditehase õppeklasse, mis sai spetsiaalselt CODE projekti jaoks üles seatud ja kus juba õpib esimene NEET-noorte õppegrupp, mis alustas jaanuaris 2020.


The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.