ЕфПиСи ЕООД се присъедини към проект „CODE - КОМПЕТЕНТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦИФРОВА ЗАЕТОСТ“

ЕфПиСи ЕООД заема мястото на партньор от Гърция, който се оттегли от проекта. След официалното одобрение от оператора на фонда, ЕфПиСи ЕООД поема дейностите на гръцкия партньор, които включват провеждане на три работни срещи със заинтересовани страни в Гърция; включване на мотивационните обучителни модули в учебна програма; съвместно разработване на учебна програма за 3D анимация, за графичен дизайн и дигитализация; съвместно разработване на правила за изпит за обучаваните за получаване на сертификат за завършен курс; тестване на онлайн инструмент за психологическа подкрепа, който ще бъде разработен от друг български партньор по проекта; организиране на партньорско проучване и съвместна работна среща в Гърция; осигуряване на участници за обучението на учители, което ще се проведе в Естония; организиране на два обучителни курса в Гърция, всеки в рамките на 6 месеца, на теми 3D анимация, графичен дизайн и дигитализация; и проследяване на бъдещото развитие на участниците в обучителните курсове.

Проект CODE получава 2 314 015 евро безвъзмездна финансова помощ от Фонда за младежка заетост на Европейското Икономическо Пространство и Норвежкия финансов механизъм (EEA and Norway Grants). Той се осъществява съвместно от 8 партньора от България, Латвия, Румъния и Естония, а продължителността му е 3 години.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.