Успешен финал на последното обучение на АРЧР по проект CODE

Талантливите и амбициозни младежи създадоха прекрасни произведения на изкуството – дигитални картини, пейзажи, портрети, герои, които бяха високо оценени, както от техните преподаватели , така и от експерти в областта. Партньорите ни от ARC academy, София бяха впечатлени от уменията и креативното мислене на младите таланти, повечето от които имат голям потенциал и отлични перспективи за кариерно развитие в творческите индустрии.

Екипът на Творчески център Русе се гордее с постигнатите резултати, които още веднъж показват доказват, че сме успели в мисията си да подкрепим и обучим младите хора в Русе и региона, а също и дадем тласък и поле за изява на креативните им идеи.

Настоящото обучението се проведе по проект CODE, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ЕИО и Норвежкия Фонд за Младежка Заетост.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.