Продължава онлайн курсът по 3D моделиране в гейм дизайна и представянето на игри с помощта на графичния дизайн на Креативен център Русе

Вече повече от месец в курса се обучават около 30 деца от област Русе на възраст от 15 до 19 години, които поради финансови, или други причини нямат възможност да продължат образованието си или да се включат в специализирани курсове. Онлайн обучението им дава уникалната възможност да се запознаят с историята на видеоигрите, създаване на сценарии за видеоигри, проектиране на нивата в играта, с проектиране и 3D модели за създаване на персонаж и среда, с бизнес модели за представяне и реклама на игри с помощта на графичния дизайн. Прилагайки наученото до момента курсистите създават свои фантастични герои, правят първите стъпки в разработването на концепция за собствена игра. По време на дискусионни сесии се обсъждат индивидуалните практически задания, както и идеи за съвместни творчески проекти.

Настоящото обучение се финансира от Агенция за развитие на човешките ресурси, ЕИО и Норвежкия Фонд за Младежка Заетост.

За повече информация ни последвайте на https://www.facebook.com/projectcodehrda, https://www.facebook.com/CreativeRuse.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.