Първите държави членки поемат ангажимент за около 270 милиона евро за изпълнение на инициативата ALMA

Първа група от държави членки се ангажираха да изпълняват новата инициатива на Комисията ALMA (от английски — Aim, Learn, Master, Achieve — стреми се, учи, овладей, постигай) за подпомагане на младите хора в неравностойно положение по пътя им към пазара на труда или към по-нататъшно образование.

На проява, посветена на младежката заетост, организирана от Комисията в началото на май, беше обявено, че до момента повече от половината държави членки са поели ангажимент да въведат ALMA в своите държави. Освен това осем държави членки вече поеха ангажимент да отделят около 270 милиона евро за инициативата ALMA в рамките на своите програми по линия на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) по текущи оценки. Очаква се да последват и други ангажименти, които ще позволят на младите хора от цяла Европа да се възползват от тази нова инициатива.

Маргаритис Схинас, заместник-председател, отговарящ за утвърждаването на европейския начин на живот, заяви: С инициативата ALMA искаме да помогнем на младите хора да намерят своя път в живота и да успеят там, където системата до този момент не им е помогнала. Става въпрос за доближаване на Европа до обществото. Осигуряване на професионален опит, подобряване на младежката заетост и перспективите за живота на младите европейци. Те са надеждата на нашето настояще — тези, които ще участват в изграждането на едно по-светло бъдеще.

Никола Шмит, комисар по въпросите на работните места и социалните права, заяви: ЕС предлага подкрепа на всички млади хора, и по-специално на тези, които изпитват затруднения. Участието в ALMA ще позволи на младите хора в неравностойно положение да натрупат увереност в собствените сили и вяра, че могат да успеят в живота. Комисията е твърдо решена да превърне ALMA в успех.

По време на проявата, проведена на 12 май, правителствени представители, както и представители на Международната организация на труда, социалните партньори, предприятията и публичните служби по заетостта обсъдиха предизвикателствата и възможностите, свързани с младежката заетост. Те също така споделиха вижданията си за това как новата програма за мобилност за социално приобщаване ALMA да се превърне в успех. Млади хора от Белгия, Чехия, Германия, Ирландия, Италия, Полша, Испания и Швеция дойдоха в Брюксел, за да споделят своите истории за това как са се възползвали от програми, подобни на ALMA, и как това е преобразило живота им.

Контекст

В речта си за състоянието на Съюза председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен обяви новата инициатива ALMA, която ще стартира по време на Европейската година на младежта 2022 г. Тя заяви: Европа се нуждае от всички свои млади хора. Трябва да насърчаваме тези, които падат от борда. Тези, които нямат работа. Тези, които не участват в никаква форма на образование или обучение. За тях ще предложим нова програма – ALMA.

ALMA е инициатива за активно приобщаване на млади хора в неравностойно положение (на възраст 18—30 години), които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение. Придружена от интензивно обучение преди и след престоя им в чужбина, тя ще предлага на участниците свързан с професията учебен опит под надзора на наставник за период от 2 до 6 месеца в друга държава от ЕС.

Целта на ALMA е да се подобрят уменията, знанията и опита на участниците, така че те да могат да намерят път към пазара на труда или към по-нататъшно образование, след като се завърнат в родната си страна, както и да им се даде възможност да създадат нови връзки в цяла Европа.

Държавите членки се насърчават да заделят по целесъобразност средства от своите програми по линия на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) за периода 2021—2027 г. за изпълнение на инициативата ALMA. Освен това Комисията предоставя административна помощ в подкрепа на държавите членки при създаването и изпълнението на тази инициатива.

С тази нова инициатива Комисията потвърждава отново ангажимента си в рамките на Европейския стълб на социалните права да се справи с неравенствата и да предложи активна подкрепа за заетостта и квалификацията, особено за младите хора в неравностойно положение. Освен това ALMA ще помогне за прилагането на гаранцията за младежта, която беше подсилена през 2020 г. По този начин ALMA ще допълни съществуващите програми в подкрепа на мобилността на младите хора като Еразъм+ или Европейския корпус за солидарност.

За повече информация

Уебсайт на ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)

Новина: „Страните от ЕС се ангажират да превърнат инициативата ALMA в реалност“

Уебсайт на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)

Уебсайт на Европейска година на младежта

По информация на Европейската комисия, IP/22/3083

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.