Нов обучителен курс по 3D моделиране в Гейм дизайна и презентация на Игри с помощта на графичния дизайн

Програмата за обучение ще включва изучаване на историята на видеоигрите, инструменти и подходи за създаване на сценарии за видеоигри, проектиране на нивата в играта, методи на проектиране и 3D модели за създаване на герои, създаване на среда, бизнес модел за представяне и реклама на играта с помощта на графичен дизайн.

Курсът е специално разработен за младежи на възраст от 15 до 19 години и се планира да се проведе изцяло онлайн. Курсът е планиран да започне в края на юни и продължителността му ще бъде около 10 седмици.

Учебните материали ще бъдат качени в специална онлайн платформа за обучение Moodle, която ще позволи на студентите да гледат лекциите в удобно време и да имат пълен достъп до лекциите за неограничен период от време.

Обучението ще се проведе по проект CODE, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ЕИО и Норвежкия фонд за безвъзмездни средства за младежка заетост.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.