Онлайн инструмент за психологическа подкрепа подпомага обучението на младежи напълно безплатно

Платформата е разработена в условията на ограниченията наложени от COVID-19 и нейното основно предназначение е да подпомогне всички обучаващи се в условията на дистанционна работа и обучение. Нейната главна цел е да повиши мотивацията на участниците в обученията по проекта, а също и да ги подкрепи в тяхното личностно усъвършенстване. Тя може да се ползва от всички участници в проекта, а също и от всички, които желаят да надграждат своите знания умения.

Създателите на мотивационния модул са на разположение за онлайн и офлайн индивидуални консултации. Всеки потребител може да получи обратна връзка както от психолозите, така и от другите потребители, а също и да получи практически насоки относно бъдещото си самоусъвършенстване и развитие.

Повече за нейното предназначение и използваните мотивационни похвати и техники можете да научите от специално създадените кратки филмчета, които ще намерите в Youtube канала на проект CODE: https://www.youtube.com/watch?v=VW0OWB0O0bE&t=44s, https://www.youtube.com/watch?v=qiY0HBaxD04, както и в менюто за помощ в самата платформа.

Проект “ CODE – Competence Opportunities for Digital Employment“ – (Компетентни възможности за цифрова заетост) се изпълнява по Програма за Младежка заетост на Европейската Икономическа Общност и Норвежкият Фонд за Безвъзмездна Помощ (EEA and Norway Grants) и още 7 партньора от България, Латвия, Румъния, Италия, Естония и Гърция.

Проектът е на стойност 2 314 015 евро и се изпълнява за срок от три години.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.