Креативен център Русе завърши първия обучителен курс по ГЕЙМ ДИЗАЙН

Най-амбициозните студенти ще получат възможност да усъвършенстват практическите си умения и знания по време на следващото обучение по Геймдизайн, което ще се проведе скоро в Креативен център Русе. Курсът ще запознае обучаемите със специфичния софтуер и работни позиции в творческите индустрии, за да ги подкрепи в кариерната им ориентация. Основанат цел о ще бъде предоставянето на специфични практически умения, предоставяне на възможност за обмен на идеи и разработване на съвместни проекти в областта на анимацията, игрите и др. в споделените работни пространства, което ще увеличи шансовете им за професионална реализация на работното място. пазар. Ще бъде направено и проследяване на обучаемите и ще бъде предложена допълнителна подкрепа.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.