Курсът по Game Design на Креативен център Русе официално стартира вчера

Обучението е напълно безплатно и е насочено към креативни и амбициозни младежи от град Русе и областта, които поради финансови, здравословни или други причини нямат възможност да продължат образованието си или да се включат в специализирани обучителни курсове. Тъй като те не разполагат с лицензиран специализиран софтуер и нямат достъп до качествено образование, ние ще им дадем шанс да се докоснат до концепцията на разработването на видео игри и тайните при съдаването на анимационни герои, както и ще позволим на децата от отдалечени региони да посещават нашите онлайн уроци и гледат техните записи в удобно време.

Индивидуалното оценяване на участниците в първия етап на обучението ще се осъществи чрез практически задания в края на декември. Предвижда се пълният курс на обучението по Гейм дизайн да продължи около 12 месеца. Успешно завършилите общо пет нива курсисти биха могли да се насочат към ARC академия София и навлизайки в една от най-бързо развиващите се индустрии в света да получат перспективна и доходоносна професия.

Настоящото обучение се финансира от Агенция за развитие на човешките ресурси, ЕИО и Норвежкия Фонд за Младежка Заетост.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.