Креативен център Русе ще сътрудничи с Община Русе в прилагането на иновативни методи на обучение

Целта на тясното сътрудничеството с образователните институции в града ни е подпомагане и разширяване на обучителния процес в училищата, посредством прилагането на най-новите технологии и иновативни методи в обучението на младите хора. Експерти и психолози от ще подпомогнат учениците в тяхната бъдеща кариерна ориентация и професионална реализация в сферата на креативните индустрии.

Креативен център Русе си поставя за цел да мотивира тези кадри след завършване на обучението си да работят и живеят в Русе, за да дадат тласък и да поставят града на картата като атрактивна дестинация за развитие на креативните индустрии.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.