Креативен център Русе и МГ “Баба Тонка“ стартираха съвместна образователна инициатива

Креативен център Русе си поставя за цел да мотивира тези кадри след завършване на обучението си да се върнат в Русе, за да дадат тласък и да поставят града на картата като атрактивна дестинация за развитие на креативните индустрии.

Целта на тясното сътрудничеството с образователните институции в града ни е подпомагане и разширяване на обучителния процес в училищата, посредством прилагането на най-новите технологии и иновативни методи в обучението на младите хора.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.