Креативен Център Русе стартира безплатен онлайн курс по GAME DESIGN през ноември

Първо ниво стартира на 01.11.2021 г. и ще продължи 8 седмици. В него ще се изучават:

- История и бизнес модел на видеоигрите;

- Създаване на сценарии за видеоигра:;

- Пресъздаване на героите;

- Пресъздаване на игровата среда;

- Проектиране на нивата в играта.

Лекциите ще се водят Онлайн през системата Zoom. Обучителните материали, ще бъдат качени в специална онлайн обучителна платформа Мудъл, която позволява да ги гледате в удобно за вас време. Ще имате пълен достъп до материалите от обучението за неограничен период от време, което Ви позволява да надграждате знанията си с удобно за вас темпо.

Колко струва обучението в курса?

Курсът е безплатен. Стипендиите за всеки обучаем ще бъдат поети от Агенция за развитие на човешките ресурси.

Изисквания?

Всеки обучаем трябва да разполага с устройство настолен компютър или лаптоп, на което да може да си инсталира програмата за да може да работи с нея.

Продължителност на курса?

8 седмици - Сряда от 17:30 ч..

Писмо за записване може да изпратите на office.projectcode@gmail.com или creativeruse@gmail.com, телефон за връзка 0898488446 .

Настоящото обучение ще се проведе в изпълнение на проект CODE, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез безвъзмездните средства от ЕИО и Норвежкия Фонд за Младежка Заетост. Целта на проекта CODE е да предостави възможности за качествена заетост на уязвими млади хора в риск от бедност.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.