Курсът по Game Design на Агенция за развитие на човешките ресурси стартира през ноември

Обучението е насочено към креативни и амбициозни младежи от град Русе и областта, които поради финаснови или други причини нямат възможност да продължат образованието си или да се включат в специализирани обучителни курсове. Тъй като те не разполагат с лицензиран специализиран софтуер и нямат достъп до качествено образование, ние ще им дадем шанс да се докоснат до тайните на разработването на видео игри и съдаването на анимационни герои, както и ще позволим на децата от селските региони да посещават нашите онлайн уроци и гледат техните записи, качени в Мудъл платформата в удобно време.

Курсът започва на 1 ноември и ще продължи 8 седмици.

Писма за записване с вашите данни може да подадете на адрес creativeruse@gmail.com

Настоящото обучение ще се проведе в изпълнение на проект CODE, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез безвъзмездните средства от ЕИО и Норвежкия Фонд за Младежка Заетост. Целта на проекта CODE е да предостави възможности за качествена заетост на уязвими млади хора в риск от бедност.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.