Център за ККТ„Решения“ проведе семинар за популяризиране на мотивационната платформа

Д-р Пламен Панайотов представи основните функционалности, възможности и предимства на мотивационната платформа. Основната идея на неговия революционен подход QUQu / Задаване на полезни въпроси / е, че хората могат да бъдат силно мотивирани да учат и решават проблеми, като задават добри въпроси. Практикувайки стъпка по стъпка своето мислене, задаване на въпроси, получаване на отговори, правене, наблюдение и оценка на резултатите потребителят на платформата може да напредне в своето личностно развитие, както и да подобри своите езикови умения и способности за вземане на решения.

Участниците в семинара бяха поканени да използват платформата и да приложат наученото в своите образование и ежедневни дейности. Д-р Панайотов обясни, че създателите на мотивационния модул са на разположение за индивидуални онлайн и офлайн консултации. Всеки потребител може да получи обратна връзка за направеното до момента както от психолози, така и от други потребители, както и да получи практически насоки за бъдещото си самоусъвършенстване. Следващата среща на групата е насрочена след няколко седмици за получаване на обратна връзка от участниците относно техните впечатления от използването на мотивационната платформа.

Проект “ CODE – Competence Opportunities for Digital Employment“ – (Компетентни възможности за цифрова заетост) се изпълнява по Програма за Младежка заетост на Европейската Икономическа Общност и Норвежкият Фонд за Безвъзмездна Помощ (EEA and Norway Grants) с още 7 партньора от България, Латвия, Румъния, Италия, Естония и Гърция.

Проектът е на стойност 2 314 015 евро и се изпълнява за срок от три години.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.