Завърши първият курс по 3D Max и Maya на Агенция за развитие на човешките ресурси


Резултатите от уникалното по рода си обучение по 3де анимация, както и гъвкавият подход на преподаване наистина са повод за гордост. Половината от курсистите получиха своите сертификати за успешно завършен курс, а една трета от тях дори намериха професионална реализация!

Разработването на иновативната концепция поставя града ни отново на първо място в прилагането на най-новите технологии в обучението на младите хора. Високотехнологичните обучения организирани от АРЧР и Креативен Център Русе ще дадат на младите хора от града ни и областта знания за бързо развиващите се гейминг и анимационна индустрии, което ще позволи на успешно завършилите курса да реализират свои проекти в тези области. Този тип обучения ще осигурят на младежите от града ни повече възможности за развитие и добре платена работа в сферата на креативните индустрии, и в крайна сметка ще ги задържи да живеят и работят в Русе.

Курсовете се организират по проекта „CODE - (Компетентни възможности за цифрова заетост)“, субсидиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез безвъзмездните средства от ЕИО и Норвежкия фонд за младежка заетост. Целта на проекта CODE е да предостави възможности за качествена заетост на уязвими млади хора в риск от бедност.

За контакт:

Калин Минев

Ръководител проект

Агенция за развитие на човешките ресурси

Ул. Кресна 14, 7000 Русе

Тел.: +359 82 834108; E–mail: hrda-code@smebg.net

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.