Уъркшоп по проект CODE събра креативни ученици от Русе

По време на събитието бяха представени възможностите, услугите и пециализираните обучения на Креативен Център Русе. Дискутирани бяха приложението и специфичните характеристики на различните типове софтуер. Младите хора, които са ангажирани или искат да се занимават с игри или творчески индустрии, обсъдиха възможностите за реализиране на съвместни проекти и идеи, и изразиха мотивацията и желанието си да участват в обучения в областта на графичния дизайн, игрите, 3D анимацията.

Креативен Център Русе е създаден по проект CODE (Компетентни възможности за цифрова заетост). Проектът CODE е субсидиран със сумата от 2 300 000 € от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез безвъзмездните средства от ЕИО и Норвежкия Фонд за Младежка Заетост. Целта на проекта CODE е да предостави възможности за качествена заетост на уязвими млади хора в риск от бедност.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.