Център „Решения“ помага на курсистите по Adobe Photoshop и Unreal Engine

Д-р Пламен Панайотов обясни на участниците в обученията основната идея на техния революционен QUQu подход/Задаване на въпроси за полезните въпроси/. Хората могат да бъдат силно мотивирани за учене и решаване на проблеми чрез задаването на добри въпроси, формулирането на отговори и проектирането на дейности на тази основа.

Той представи мотивационната платформа, разработена специално за нуждите на проект CODE, с възможност да се използва след приключването му в широки обучителни аспекти. Тя може да се ползва от всички участници в проекта, а също и от всички, които желаят да развиват своите езикови и други умения.

Експертите са на разположение за онлайн и офлайн индивидуални консултации. Всеки потребител може да получи обратна връзка за свършеното до момента както от психолозите, така и от другите потребители, а също и да получи практически насоки относно бъдещото си самоусъвършенстване.

За контакт:

д-р Пламен Панайотов

Ръководител проект

Център за консултиране и кратка терапия Решения

Бул. Тутракан 20, 7003 Русе

Тел.: +359 878 435014; E–mail: codesolutions26@gmail.com

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.