Семинарите за набиране на студенти по проект CODE в Гърция - ефективни и успешни

APOPSI SA, гръцката организация, на която бе възложена поръчката за провеждане на три семинара и два обучения за млади хора в Гърция в областта на 3D-анимацията, дигитализацията и графичния дизайн, в рамките на проект CODE - Компетентни възможности за цифрова заетост, успешно организира и реализира семинарите за набиране на младежи за участие в програмите за обучение по проекта.

По време на семинарите участниците бяха информирани от APOPSI SA за обхвата и дейностите на проекта и ролята на EEA and Norway Grants за намаляване на младежката безработица. Обучителите по програмите за обучение по основи на дигитализацията/графичния дизайн и 3D анимацията представиха съдържанието на двете обучения и графика на провеждането им и отговориха на запитванията на участниците относно подробности за участието им.

И накрая, представителите на APOPSI S.A. представиха и платформите, които ще улеснят синхронното и асинхронното електронно обучение в рамките на двете обучителни програми. Резултатът от семинарите е включването на 36 младежи в двете обучителни програми, които ще се проведат през февруари, март, април и май 2021 година.


The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.