Български проект за работа с младежи бе класиран на първо място от Министерството на образованието и науката на Латвия

Проектът CODE (Компетентни възможности за цифрова заетост) е разработен от две русенски неправителствени организации, а именно Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия, заедно с Агенция за развитие на човешките ресурси. Той е подаден от организациите и одобрен от Норвежкия фонд за младежка заетост. Водещ партньор по проекта е Агенция за развитие на човешките ресурси от гр. Русе.

Проектът е в резултат на дългогодишния опит на двете организации при разработването на концепции за развитие на регионите и иновативни методи за обучение. Те са прилагани в редица страни от ЕС и много малко чрез български програми.

Иновативното и смелото в проекта е методиката при работа с младежи и разработените педагогически методи на обучение.

Основната цел на проекта е да се даде възможност на младежи от слабо развити региони да получат качествено образование в сферата на креативните индустрии. Целта е тези младежи да останат в своите населени места и да работят дистанционно в най- бързо развиващите се сфери на креативните индустрии, а именно - гейминг индустрията, анимационната индустрия, кино и др., което ще доведе до развитие на регионите.

Проектът се реализира с организации от Италия, Естония, Гърция, Латвия и Румъния.

Екипът на латвийския партньор- фондация „Palidzesim.lv“ подаде проекта за конкурса, организиран от Министерството на образованието и науката на Латвия в сътрудничество с Агенцията за международни младежки програми, Асоциацията на латвийските общини и Асоциацията на латвийския младежки съвет.

На 28 декември 2020г. проект CODE бе определен за „Най-смел проект”!

Всички партньори благодарят на ЕИО и Норвежкия фонд за младежка заетост, както и на страните донори: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, че оцениха и финансираха с 85% безвъзмездни средства проекта.

Проектът CODE е субсидиран със сумата от 2 300 000 € от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез безвъзмездните средства от ЕИО и Норвежкия фонд за младежка заетост. Целта на проекта CODE е да предостави възможности за качествена заетост на уязвими млади хора в риск от бедност.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.