Вижте първия резултат от работата на Креативен център Русе

След експеримент на няколко представители на екипа бе пресъздадена приказката "Доктор Ох Боли" от Корней Чуковски от стари диапозитиви с помощта на модерните технологии. По този начин се запазва наследство и се дава възможност на съвременните деца да придобият представа как техните родители са се докосвали до света на приказките. Креативният център продължава да търси съмишленици. Ако имате интереси в областта на креативните индустрии заповядайте в групата:

https://www.facebook.com/groups/601867067394559

Клип за вграждане:

;feature=youtu.be&fbclid=IwAR1sGWF3iXPkSA49gXuYGfLCbPCs3lzfOI4MTC5OImF8VLdHmu9gUPGxh-E

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.