Агенция за развитие на човешките ресурси стартира първия курс по 3D Max и Maya

Агенцията подготвя и други онлайн курсове за младежи, които се очаква да стартират през следващите месеци. Конкурсът за набирането на кандидати за тях ще бъде обявен в русенските медии.

Съобразявайки епидемиологичната обстановка в страната курсовете ще стартират в дистанционна онлайн среда. В зависимост от динамиката на здравната ситуация тяхното провеждане може да бъде пренесено на живо в новоизградения, снабден в високотехнологично оборудване Креативен център Русе.

Курсовете се организират по проекта „CODE - (Компетентни възможности за цифрова заетост)“, субсидиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез безвъзмездните средства от ЕИО и Норвежкия фонд за младежка заетост. Целта на проекта CODE е да предостави възможности за качествена заетост на уязвими млади хора в риск от бедност

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.