Антони Христов, бивш арт директор на PIXAR Studios, се срещна с креативни млади хора от Русе

Г-н Христов запозна участниците с дейността на ARC Academy, с възможностите за финансиране на обучението, както и с перспективите за професионална рееализация.Една от възможностите, които в момента Академията предлага с помощта на Фондация “Америка за България” и Токуда Банк е всеки приет в една от двете програми на ARC Academy – “Game Dev Fundamentals” или “Game Dev Advanced” да кандидатства за студентски кредит “Твоето бъдеще в България”.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите са да бъдат приети в една от двете посочени програми и да нямат друга текуща стипендия към Академията. Фондация “Америка за България” ще погасява 20% от кредита за всяка една година, в която кандидатът остане да работи в България. Ако остане в България повече от 5 години, 100% от кредита ще бъде погасен. Единственото, което кандидатът плаща, е лихвеният процент, който е 6% на година или 180$.

Game Dev Fundamentals дава възможност за започване на кариера в творческата индустрия. Програмата е подходяща за хора с малък опит и запознава студентите с дисциплини, които са реални позиции в гейм студиата – концептуално изкуство, моделиране, дизайн на персонажи и среда.

Game Dev Advanced е програма, насочена главно към хора, които вече имат опит в някои от областите на гейм индустрията – гейм енджинс или 3D моделиране и желаят да усъвършенстват знанията си. Преподавателите са практици с дългогодишен опит, които работят за едни от най-големите гейм студиа, което им позволява да споделят своите актуални практически знания и опит със студентите в програмата.

В края на срещата всеки участник представи своето портфолио изададе своите въпроси. Г-н Христов изрази своята готовност за подкрепа на младите таланти в техните бъдещи творчески начинания.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.