Онлайн събитие „Хоризонт за креативните - намери своите съмишленици“

Срещата събра голям брой младежи със сходни интереси в областта на гейминга и креативните индустрии, желаещи да се занимават с развитието на игри, рисуване, 3D дизайн. Повечето от тях станаха членове на новосъздадената фейсбук група „Креативно Русе”, чиято основна цел е да обедини всички творчески мислещи хора от област Русе.

Младите хора, които се занимават или искат да се занимават с игри или креативни индустрии, обсъдиха възможностите за реализиране на съвместни проекти и идеи. Те ще бъдат подпомагани от висококвалифицирани и опитни експерти от новосъздадения Център за креативно развитие и Европейската мрежа за бизнес и иновации - Enterprise Europe Network, представлявана от Илиана Драганова.

Центърът за креативно развитие е създаден по проект CODE (Компетентни възможности за цифрова заетост). Проектът CODE е субсидиран със сумата от 2 300 000 € от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез безвъзмездните средства от ЕИО и Норвежкия Фонд за Младежка Заетост.

Целта на проекта CODE е да предостави възможности за качествена заетост на уязвими млади хора в риск от бедност.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.