ПОКАНА ДО КРЕАТИВНИТЕ ХОРА НА ГРАД РУСЕ

Целта на събитието е да се представи новосъздаденият Център за креативно развитие, неговите възможности и услуги, които ще се предлагат на творческите хора от Русе и региона. Ще бъдат представени също възможностите за реализиране на креативни продукти и не на последно място – възможността всички хора от Област Русе, независимо от тяхната възраст, които се занимават или искат да се занимават с дейности в областта на гейминга или творческите индустрии, да се обединят в една общност за реализирането на съвместни проекти и идеи с помощта на новосъздадения Център за креативно развитие и на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса и иновациите – Enterprise Europe Network.

Събитието ще се проведе онлайн чрез платформата google.meet, която дава възможност да участие от всяко място чрез мобилен телефон или лаптоп. Желаещите да участват, трябва да изпратят своята заявка на мейл hrdaruse@gmail.com, или се обадят на телефон 082 834 108, г-жа Мая Радославова.

Центърът за креативно развитие е създаден по проект CODE/Компетентни възможности за дигитална заетост/. Той е финансиран от ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост (EEA and Norway Grants).

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.