​Европейската комисия започва обществена консултация относно нов план за действие в областта на цифровото образование​

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви: Кризата с короновируса ни изправи пред множество различни предизвикателства. Родители, преподаватели и учащи трябваше без предупреждение бързо да преминат към електронно обучение. Тази открита обществена консултация ще даде възможност на всички да ни разкажат за предизвикателствата, с които са се сблъскали, както и за това какво са научили и какви решения са намерели. Това бе един труден процес на учене в реално време и ние желаем да чуем повече за него. Планът за действие в областта на цифровото образование ще се основава на тези поуки, за да предложи последователна и съобразена с нуждите европейска визия и набор от ефективни действия в тази област.

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, отговарящ за утвърждаването на европейския начин на живот, каза: Кризата доведе до увеличаване на съществуващите социално-икономически неравенства и насочи вниманието към разделението по отношение на цифровото образование, във връзка с което спешно трябва да бъдат взети мерки. Обществената консултация относно новия план за действие в областта на цифровото образование дава възможност на гражданите да споделят своите виждания и опит и да допринесат за определянето на европейската програма за цифрово образование.
Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: Поради пандемията от COVID-19 станахме свидели на най-големите смущения в областта на образованието и обучението в най-новата история на Европа. 100 милиона учащи, преподаватели и служители в областта на образованието в целия свят бяха засегнати и много от тях се обърнаха към цифровото образование, за да продължат учебната година. За мнозина това бе първият път, когато използват изцяло цифрови технологии за преподаване и учене. С обществената консултация искаме да разберем целия този опит и да извлечем поуки от него. Всички ние сме част от тази дискусия — да работим заедно и да гарантираме, че новият план за действие в областта на цифровото образование ще проправи пътя за наистина приобщаващо и висококачествено цифрово образование в Европа.
Обществената консултация има за цел да се съберат коментари и предложения от всички граждани, институции и организации от публичния и частния сектор, които желаят да споделят своето мнение и опит по отношение на безпрецедентната криза и своята визия за цифровото образование в Европа. Консултацията [е/ще бъде] достъпна на всички официални езици на ЕС и ще продължи до 4 септември. Процесът ще бъде допълнен от поредица от онлайн информационни прояви през лятото, за да се съберат още мнения относно опита с цифровото образование по време на предизвиканата от COVID-19 криза.
Контекст
Цифровата трансформация е един от приоритетите на Европейската комисия, както е посочено в нейната водеща стратегия [ https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019... ]Европа, подготвена за цифровата ера. Висококачественото и приобщаващо образование и обучение са основен елемент за постигането на тази амбиция и подготвянето на всички европейци да живеят и работят в ерата на цифровите технологии. За да изпълни тази визия, през септември 2020 г. Европейската комисия ще представи нов план за действие в областта на цифровото образование.Той ще бъде ключов инструмент в процеса на възстановяване от последствията от COVID-19, като се вземат предвид поуките от кризата и дългосрочната визия за европейското цифрово образование.

По информация на Европейската комисия, IP/20/1066


The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.