Готова е мотивационната платформа по проект CODE !

Това се случва именно сега, за да ни подпомогне в условията на дистанционна работа и обучение, поради кризата с COVID-19 и съдържа следните части:

  • Първоначално мотивацинно интервю за кандидат-участниците в курсовете по Проекта, състоящо се от две видеа и дидактически бележки за провеждането на такива интервюта;
  • Интерактивни ситуации за самоусъвършенстване и мотивационен интерактивен тест за самооценка;
  • Eлектронен дневник с добри въпроси “Моите стъпки към успеха“.

Участниците в курсовете по CODE, както и всички останали са поканени да използват платформата, а също и да приложат наученото не само в проектните дейности, но и в житейската им практика.

Създателите на мотивационния модул са на разположение за онлайн и офлайн индивидуални консултации. Всеки потребител може да получи обратна връзка за свършеното до момента кактоот психолозите, така и от другите потребители, а също и да получи практически насоки относно бъдещото си самоусъвършенстване.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.