България е на едно от последните места в ЕС по дигитални умения

От данните на Европейската статистическа служба става ясно още, че е доста голяма „пропастта“ между хората, които живеят в големите градове и тези от селата в графа дигитални умения. Жителите на селата, които имат основни дигитални умения са под 20%, а тези от малките градове и предградията - малко над 20 на сто. На този фон средно за Европа 62% от живеещите в големите градове имат базови дигитални способности. Това се отнася и за 55% от хората от малките градове и за 48 на сто от тези от селата.

Разликата в дигиталните умения на хората от големите градове и селата средно за Европа през миналата година е 14 процентни пункта. Дигиталната “пропаст“ е най-голяма в България, Гърция, Хърватия и Португалия - 23 процентни пункта. В Унгария тя е 22 процентни пункта, в Литва - 21, а в Ирландия - 20 процентни пункта.

Дигиталните умения се считат за съществени за глобалната конкурентоспособност, за увеличаването на работните места и икономическия растеж, а интернет може и да има жизненоважна роля за осигуряване на висококачествено образование и обучение, отбелязва Евростат. Индикаторът за дигитални умения отразява способностите за справяне в цифрова среда и е базиран на дейности, извършвани от хората между 16 и 74 г., в четири специфични области в интернет - информация, комуникация, решаване на проблеми и софтуер.

Въпреки доста „мрачните“ данни Евростат отбелязва, че цялостното ниво на дигитални умения в ЕС леко се подобрява в последните няколко години. В големите градове делът на жителите с базови умения се покачва от 60% през 2015 г. до 62% през 2019 г., в селските райони ръстът е от 46% през 2015 г. до 48 на сто през 2019 г., а в малките градове - съответно от 54% до 55%.

По данни за 2018 година 39.3% от населението в Европа е съсредоточено в големите градове, 31.6% от хората живеят в малки градове или в предградия, а 29.1% - в селски райони.

Източници: https://www.economic.bg/bg/news/

https://ec.europa.eu/

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.