ЗАПОЧНА КУРСЪТ ПО ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ПО ПРОЕКТ "CODE" В ЕСТОНИЯ

През първата въвеждаща седмица /06-10,01,2020г/ участниците успяха да се запознаят както един с друг, така и със своите обучители.Освен това групата посети основната сграда на училището, с цел опознаване на новата за тях учебна обстановка, разговаряха с училищен съветник относно необходимостта от активно участие на всеки един обучаващ се в планираните дейности. Като част от упражненията за изграждане на екип, те прекараха и няколко дни заедно на къмпинг в гората, което е традиция в Художественото училище в Тарту. По време на тези лагери студентите прекарват време сред природата, ходят на походи, готвят заедно, палят лагерни огньове, извършват дейности по поддръжката около местните сгради и забележителности. Тези лагери засилват чуството за екипна принадлежност, а също са и провокират творческото мислене и вдъхновение, което е предпоставка за успешно завършване на обучителия курс.

Фокусът на обучението през втората седмица бе насочен към практически занимания, свързани с ролята на композирането в изобразителното изкуство. Първо, всеки от обучаващите се трябваше да начертае квадрати, в които после да залепи снимки от списания и да направят колаж на тема „Шум“ и „Тишина“, изразявайки по този начин индивидуалната си гледна точка и творчески потенциал. При следващата задача курсистите трябваше да познаят вложените емоции в колажите на своите съученици, за да се разбере до колко всеки е успял да изрази себе си чрез произведението си. Интересно предизвикателство бе упражнението курсистите да рисуват, докатовкусват различини видове храна, а после да сравнят крайните резултати. Разбира се, че изображенията когато хапваш шоколад са много по-весели, отколкото ябълка, например!

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.