Еф Пи Си ЕООД​ популяризира проект CODE с два клипа

Първото рекламно видео представя срещата на партньорите, която се проведе в Татру, Естония през октомври 2019 г. в TARTU ART SCHOOL. По време на срещата партньорите обсъдиха съдържанието на учебните програми, които ще бъдат разработени по проект CODE, които ще бъдат допълнително разработени и адаптирани според специфичните национални особености и нужди на партньорите.

Второто видео е посветено на мотивационния курс, организиран от Еф Пи Си ЕООД и проведен в Русенския университет през октомври 2019 г. в рамките на Европейската седмица на уменията. Целта на курса беше да се тестват мотивационни модели при работа с млади хора, които са потенциални бенефициенти на обучителните модули по проекта CODE.

И двата видеоклипа са качени в YouTube канала на водещия партньор:

https://www.youtube.com/watch?v=52yctBK5BZw

https://www.youtube.com/watch?v=f7I7Ii4N4G0&t=32s

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.